Ogród na wsi

Duży ogród przy okazałym domu na wsi. Ogromna przestrzeń dała wiele możliwości zagospodarowania terenu. Dodatkowo Inwestorzy wykonali już część nasadzeń, które należało wziąć pod uwagę przy tworzeniu projektu. Rośliny zaprojektowano w dużych grupach, zostawiając tym samym przestrzeń na trawniki. W ogrodzie przewidziano miejsce na przyszły basen. W stylistyce dominują łuki i okręgi.